Kłam, kłam – będziesz ładniejsza

W istocie kłamstwo jest to szkaradna przywara. Toć jesteśmy ludźmi i stykamy się z drugimi za pomocą słowa – pisał Montaigne w esejach. Są jednak zawody, w których żeby być dobrym, należy się czasem minąć z prawdą. Kariera dyplomaty-weredyka byłaby bardzo krótka. W życiu towarzyskim kłamstwo również bywa koniecznością, bo mało kto (poza nastolatkami) ma