Brakuje nam twoich wpisów

Wyrażenie potoczne powiada, że natura nie znosi próżni. Wyrażenie potoczne zdecydowanie przecenia wartość nowych elementów. Znikają mi punkty odniesienia, a to, co pojawia się na ich miejsce, nie ma dla mnie większego znaczenia. Zmarł A., o czym dowiedziałam się przypadkiem, bo nasze drogi rozeszły się wiele lat temu. Zetknęłam się z nim najpierw na płaszczyźnie